Hoe werken wij

Multitekst Services is opgericht in 1985,
we bestaan inmiddels dus al bijna 35 jaar!
Onze KERNACTIVITEIT is het bieden van ondersteuning op uw secretariaat voor alle mogelijke werkzaamheden.
U kunt net zo vaak gebruik maken van onze diensten als nodig is.
Zo krijgt u fulltime de beschikking over professionele kwaliteit tegen relatief beperkte kosten.
Wij factureren slechts de reële bestede tijd tegen een zeer redelijk tarief.

Werkzaamheden
Door onze jarenlange ervaring zijn wij van veel markten thuis.
De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn bijvoorbeeld:

 • het vervaardigen van menusystemen in MS Word,
 • het ontwerpen van sjablonen voor MS Word,
 • het ontwerpen van krachtige presentaties in MS Powerpoint,
 • het ontwerpen, bouwen en onderhouden van websites
 • het verwerken van data in Excel
 • maar het ook compleet verzorgen van ontwerp en productie van uw drukwerk behoort tot de opties
   

  Daarnaast leveren wij natuurlijk alle overige voorkomende secretariële werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de opmaak en beheer van (adres)bestanden en het redigeren en opmaak van rapporten.

  U ziet, bij ons kunt u voor nagenoeg alles wel terecht!

  Laat u verrassen en bel ons op,
  er is meer mogelijk dan u denkt....
   

  ALGEMENE en LEVERINGSVOORWAARDEN
  Voor een duurzame werkrelatie met onze klanten ontkomen ook wij niet aan duidelijke afspraken.
  Deze zijn vastgelegd in onze Algemene en Leveringsvoorwaarden.
  Onze voorwaarden kunt u in de navolgende link DOWNLOADEN.
  (Dit document opent zich in een nieuw venster als uw PC het toestaat)

  U kunt ze ten alle tijde hier per e-mail ook opvragen:
  (info@txt.nl).

   

   

  PRIVACYVERKLARING - AVG

  Persoonsgegevens die ik verwerk
  Ik verwerk uw persoonsgegevens, omdat u gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik met name verwerk zijn:
  – voor- en achternaam/adres/telefoonnummer/emailadres

  Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
  Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – dossierbeheer en facturering

  Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
  Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Ik verstrek uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren.

  Hoe ik persoonsgegevens beveilig
  Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.